X
تبلیغات
رایتل
موج  چاپ
تاریخ : 1385,11,29

 

 

ازآندم که بازت نیافتم

درآن پیچ ....

وزآندم

- ای موجِ -

خشکم درین هیچ!